Петък, Февруари 22, 2019
Новини

Заемането на Добрич от българските войски

На 3 септември 1916г. генерал Стефан Тошев, командващ ІІІ армия, издава бойна заповед: "Началникътъ на VІ Бдинска дивизия да настъпи на 4 септември отъ с. Владимирово и да атакува съ бригадата височините западно отъ Добричъ; началникътъ на Конната дивизия да настъпи отъ Куртъ Бунаръ за Добричъ и да действува въ флангъ и тилъ на неприятелските войски; и началника на Варненския укрепенъ пунктъ да атакува Добричъ отъ югъ, едновременно съ VІ Бдинска дивизия."
Но още същия ден Добрич е очистен от румънските войски, изпаднали в паника след тежкото поражение, нанесено им от юначните конници на генерал Иван Колев при с. Кочмар.
Части на Варненския укрепен пункт под командването на генерал Кантарджиев навлизат в града на 4 септември в 04.00ч. следобед. По пътя стават свидетели на потресаваща сцена на неописуема жестокост. В с. Баладжа откриват труповете на 50 жени и деца, насечени на части от войниците от 40-ти румънски полк. Извергите, извършили това пъклено дело, много трудно биха могли да бъдат наречени хора.
Българските войни са посрещнати от хилядно множество народ. С радостни сълзи в очите, с облекчение от края на мъките, младите ликували, старите се кръстели. Всички прегръщали войниците, които гордо пеели химна "О, Добруджански край".
Всеобщата радост обаче скоро била помрачена. В пекарните край града са открити обезобразените трупове на 53 граждани, жестоко насечени. Намерени са и други 300 души, арестувани и очакващи същата участ.
Генерал Кантарджиев в доклада си добавя следното: "... два месеца преди войната гр. Добричъ е билъ подложенъ на ужасенъ режимъ: безогледна реквизиция и грабене на всичко, почнатъ билъ ловъ на хора и отвличането имъ на северъ, а по-влиятелните и по-богатите били откарвани въ Ромъния. Добричъ се управлявалъ отъ губернатора Жоржеско, но въ същностъ отъ неговата красива съпруга, ужасна българомразка. Арести, интернирания, глоби, продължителни следствия, грабежи, данъци, рушвети, затваряне на училища и върху всичко това, разкошни балове и глезливи вечеринки - въ това са се изразявали терорътъ и културата на управниците въ тоя окръгъ. Убийството на 53 граждани е било решено въ дома на префекта на 3 септември и на това инквизиторско събрание са присъствували генерали и висши административни чиновници. Било решено да се избиятъ и арестуваните 300 граждани и да запалятъ града, обаче не успели."

Информация

Статистика

Членове : 74
Съдържание : 752
Препратки : 7
Брой прегледи на съдържанието : 501223