Петък, Февруари 22, 2019
Новини

Трета армия - фронтът в Добруджа 1916г.

 

На 1 октомври 1915г. България се включва в Европейската война на страната на Централните сили. Първа и Втора армии започват сражения на запад срещу Сърбия за освобождението на Македония. На североизток, на Добруджанският фронт, е дислоцирана Трета армия. Командващ армията е генерал - лейтенант Стефан Тошев. В състава й влизат: І Софийска (1-ви Софийски, 6-ти Търновски, 16-ти Ловчански, 25-ти Драгомански, 41-ви и 42-ри пехотни полкове, 4-ти и 14-ти артилерийски полкове, 1-во отделение от 1-ви гаубичен полк, 9-ти конен полк, и 1-ва пионерна дружина) с командир генерал-майор Драганов, ІV Преславска (7-ми Преславски, 19-ти Шуменски, 31-ви Варненски, 47-ми пехотни полкове и 2 дружини от 48-ми пехотен полк, 5-ти и 15-ти артилерийски полкове, 2-ри тежък артилерийски полк, 2 гаубични батареи и 4-та пионерна дружина) с командир генерал-майор Киселов, VІ Бдинска (35-ти Врачански и 36-ти Козлодуйски пехотни полкове, 2-ри артилерийски полк и 6-та пионерна дружина) с командир генерал-майор Попов и 1-ва конната дивизия (1-ви, 2-ри, 3-ти и 6-ти конни полкове, 1-ва конна батарея и 1 колоездачна рота с командир генерал-майор Колев, Варненски укрепен пункт (8-ми Приморски полк, 1 дружина от 48-ми пехотен полк, 4-ти маршеви полк и 1 скорострелно артилерийско отделение) с командир генерал-майор Кантарджиев, Русенски укрепен пункт (5-ти маршеви и 5-ти опълченски полкове и 2 нескорострелни батареи) с командир полковник Енчев и германско отделение (1 пехотна дружина с 3 роти, 2 тежки и 1 гаубична батареи и 3 ескадрона).

Бойните действия на Трета армия започват 11 месеца по-късно, когато Румъния се включва във войната на страната на Антантата. Подразделят се на четири периода:

Първи период - от 2 до 19 септември; включва боевете около Тутракан, Добрич, Кочмар, Сарсънлар, Муси бей, Деведжикьой, Аптаат, Теке дере, Кара Осман и първата атака на Кубадинската позиция.

Втори период - от 20 септември до 3 ноември; включва превзематето на Кубадинската позиция, завладяването на Черна вода, Меджидие и Кюстенджа и първия опит за изтласкване на противника оттатък Долни Дунав.

Трети период - от 4 ноември до 14 декември; включва упоритата отбрана на армията на линията езерото Ташавлу - с. Бонахчик и осуетяването опита на противника да разбие армията и да я отхвърли на юг.

Четвърти период - от 15 декември до 5 януари 1917г., в който ден противникът бе прогонен оттатък Дунава и Добруджа бе окончателно освободена.

България обявява война на Румъния веднага, след като последната на 1 септември 1915г. обявява война на Централните сили. За небивалият ентусиазъм, обхванал българските войни при веста за обявяването на войната, носеща освобождение на многострадална Добруджа, пише в мемоарите си генерал Стефан Тошев: "Дългоочакваната вестъ за обявяването на войната бе посрещната съ радостъ и горещъ ентусиазъмъ от офицерите и войниците. Силниятъ избухъ въ наболелата българска душа въ мигъ отметна захлупката, що цела година задържаше жаждата за мъстъ и големото желание за среща съ враговете на полето на честта. Малката ІІІ армия бе готова да се бие, даже при явенъ изгледъ на загинване; чиновете й беха решени да се хвърлятъ и да смачкатъ подъ краката си всичко, което би имъ се противопоставило по пътя на осъществяването на светата идея. Очите грозно светяха, юмруците заканително се стискаха, гърдите едвамъ сдържаха тупота на сърдцата, подъ наплива на възвишените чувства, които всекога раждатъ вихъра, ужасния вихъръ на самопожертвоването... Разпалените офицери и войници беха готови да се биятъ даже съ ангелските легиони, дошли да нагазятъ отечествените предели... Часовете, прекарани отъ българските офицери и войници презъ нощъта срещу 2-и Септември, ще останатъ дълго време темъ паметни. Душевното състояние на юнаците, обзето отъ сладостна трескава възбуда и юнашките пориви на своеобразната имъ, като на деца радостъ, не може да се опише. Очите имъ не се склопваха подъ рояка мисли предъ очакваното тъй дълго сблъсквание и хубавите чувствувания за съзнателна самопожертвувание не даваха мира на младежките имъ сърдца..."

Четири месеца продължава битката за Добруджа. И тук, както и на Македонския фронт, българските войни проявяват чудеса от героизъм и изумяват света с бойните си подвизи. Неустоимият порив на народ и армия има една свята цел - националното обединение на българския народ в светите български земи - Мизия, Тракия и Македония. В името на тоя национален идеал българите отиваха на бойното поле с тъпани и гайди, с едничката мисъл за обединението на Отечеството си. В името на тоя национален идеал хиляди гурбетчии се завърнаха от странство - от Европа, от Америка, чак от Австралия, за да се сражават за Род и Родина. Дълбок поклон пред героизма им! Мир на праха им!

 

 

Информация

Статистика

Членове : 74
Съдържание : 752
Препратки : 7
Брой прегледи на съдържанието : 501206